Logo Desktop Logo Mobile

Doing business in Serbia 2017

Ovaj vodič je pripremljen da pomogne pojedincima i kompanijama koje su zainteresovane da posluju u Srbiji.

 

Saznaj više

Poreske vesti: Mart 2018

Pravilnik o uslugama za oporezivanje prihoda nerezidenata porezom po odbitku. Poreske prijave.

Javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 3

Saznaj više

Žene u biznisu 2018

Saznaj više

IPARD II: Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

IPARD II program je zahtevan, potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme.